First information in the Czech language

Maglab   https://maglab.fel.cvut.cz/ Laboratoř magnetismu a senzorůkatedra měření FEL ČVUT Praha Témata:Měření a mapování stejnosměrných magnetických polí a jejich gradientů- využití např. pro detekci a lokalizaci bomb a nástražných systémů, lokalizaci a identifikaci vozidel, navigaci.Lokalizace a měření bludných proudů.Detekce kovových předmětů metodou vířivých proudů, minohledačky.Návrh, vývoj a kalibrace kompasů, magnetometrů, gradiometrů. Návrh a testování magnetických stínění.Magnetické […]

Read More →

Services we offer

Measurement of magnetic field Measurement of the properties of magnetic materials Development, testing and calibration of magnetic field sensors, magnetometers and gradiometers Non-contact measurement of electric currents Deasign od electric current sensors Design of coils and magnetic circuits Design of position and speed sensors, Design of metal detectors for industrial and security applications Consultations on […]

Read More →