Proton Mag – další pokusy

extra excitační jednotka – přídavek k “mainboardu” – RELÉ verze
princip relé buzení
průběh spínání – relé
extra excitační jednotka – přídavek k mainboardu – MOSFET verze
princip MOSFET buzení
průběh spínání – MOSFET
vstupní zesilovač
band-pass filtr pro signál ze zesilovače…
signál – relé spínání, amplituda signálu 3 Vpp
sig – MOSFET
relé – porovnání metod
MOSFET – porovnání všech metod
MOSFET – porovnání pouze FFT metody
porovnání výsledků – relé / menší – lepší porovnání naměřeného vůči Overhauser GSM-19/
MOSFET – porovnání výsledků
simulace budícího obvodu s P-MOSFET a relé
simulace budícího obvodu s tranzistory
změřené napětí na tranzistorovém buzení
vybíjení proudu při tranzistorovém buzení
relé s ladícím C
relé s ladícím C – detail počátku měření
tranzistorové spínání s ladícím C
tranzistorové buzení – počátek měření (jedna z testovaných sekvencí časování…)
měřeno v horním přívodu senzoru (J2, bod 1), měřilo se i ve spodní části, separátně směr ke Q4 i Q3, v obou případech tam proud tekl. následovalo měření směr do Q1 a Q2, ale data se nestihlo rozkódovat, hodně hodin…. příště
vybíjení proudu L pro různé tlumící odpory (R u S6)
PP signál bez tlumícího R 1k
PP signál s tlumícím R 1k
pro porovnání, to samé s relé přepínačem…

todo – zkusíme něco naměřit někde mimo město (Šumava), kde bude klidnější pole a tedy snazší porovnání výsledků oproti referenčnímu Overhauseru GSM-19.